Testy przeprowadzone w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze, z inicjatywy Dyrektora Mariusza Gierusa potwierdziły skuteczność dezynfekcji za pomocą VireWll Soluva Zone H, jedynego na świecie ręcznego, mobilnego sterylizatora powierzchni płaskich, który wykorzystuje w działaniu promienie UV-C, w 2 sekundy usuwając bakterie, grzyby i wirusy.

𝑀𝑖𝑘𝑟𝑜𝑏𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑧𝑛𝑒 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦𝑗𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑤𝑖𝑒𝑟𝑑𝑧𝑖ł𝑦 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒𝑐𝑧𝑛𝑜𝑠́𝑐́ 𝑡𝑒𝑗 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑖𝑒 𝑡𝑦𝑙𝑘𝑜 𝑤𝑜𝑏𝑒𝑐 𝑤𝑖𝑟𝑢𝑠𝑜́𝑤, 𝑎𝑙𝑒 𝑟𝑜́𝑤𝑛𝑖𝑒𝑧̇ 𝑏𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑖 𝑔𝑟𝑧𝑦𝑏𝑜́𝑤. 𝑃𝑟𝑧𝑒𝑑𝑒 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑚 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑎𝑘 𝑑𝑎ł𝑦 𝑛𝑎𝑑𝑧𝑖𝑒𝑗𝑒̨ 𝑛𝑎 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑘𝑟𝑜́𝑐𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑐𝑧𝑎𝑠𝑢 𝑑𝑒𝑧𝑦𝑛𝑓𝑒𝑘𝑐𝑗𝑖 𝑤𝑛𝑒̨𝑡𝑟𝑧 𝑘𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒𝑘 𝑧 𝑑𝑜𝑡𝑦𝑐ℎ𝑐𝑧𝑎𝑠𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 120 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑥. 30 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 – 𝑡𝑎𝑘 𝑎𝑏𝑦 𝑧𝑒𝑠𝑝𝑜ł𝑦 𝑚𝑜𝑔ł𝑦 𝑏𝑦𝑐́ 𝑠𝑧𝑦𝑏𝑐𝑖𝑒𝑗 𝑧𝑑𝑜𝑙𝑛𝑒 𝑑𝑜 𝑏𝑒𝑧𝑝𝑖𝑒𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑤𝑜𝑧̇𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑗𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑎𝑐𝑗𝑒𝑛𝑡𝑜́𝑤 – czytamy w komunikacie Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Może to stanowić przełom w działalności Pogotowia Ratunkowego. Dzięki VireWall Soluva Zone H można skrócić czas dezynfekcji Ambulansów z 2 godzin do 30 minut. Oznacza to, że większa liczba osób otrzyma pomoc.

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze jako pierwsze testowało innowacyjny sprzęt i jest zainteresowane zakupem systemów