Kalkulator absencji chorobowej

Wykonaj kalkulacje

Podpowiedzi

Postępuj według instrukcji
Podaj ilu pracowników zatrudniasz w firmie.
Podaj średnią liczbę dni w roku w których jeden Twój pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim (L4). W 2021 roku mężczyźni byli średnio 33.5 dnia, a kobiety 39.5 dnia niezdolni do pracy z powodu choroby.
Podaj jaki średnio ponosisz koszt jednego pracownika. W Polsce średni koszt pracownika to 9012zł miesięcznie.
Podaj Faktor zarobku na jednym pracowniku. Na przykład, jeżeli Twój pracownik otrzymuje wynagrodzenie 100zł, a Twój klient zapłaci Ci 200zł za wykonaną w ten sposób pracę, to Faktor wynosi 1. Jeżeli za tego samego pracownika Twój klient płaci Ci średnio 300zł, to Faktor wynosi 2.

Przeliczone dane

1 miesiąc
12 miesięcy
Strata z powodu L4 dla firmy
0
0
Oszczędność kosztów przez wdrożenie VireWall rocznie
0
0
Zysk przez podniesienie efektywności alergików w firmie
0
0
Zysk przez podniesienie efektywności ogólnej 2%
0
0
Całkowity zysk:
0
0