Raportowanie ESG – jak wdrażać strategię zrównoważonego rozwoju w firmie?

Obecnie raportowanie ESG stało się nie tylko kluczowym elementem strategii wielu firm dążących do zrównoważonego rozwoju, ale również obowiązkiem. W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej oraz oczekiwań zarówno konsumentów, jak i inwestorów, transparentność działań w kontekście środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego jest coraz bardziej cenione i wymagane. W tym kontekście skuteczna strategia zrównoważonego rozwoju w firmie wymaga nie tylko zrozumienia przepisów i trendów, ale przede wszystkim umiejętności adekwatnego komunikowania postępów i zaangażowania firmy w obszary ESG. Z naszego artykułu dowiesz się: na czym polega raportowanie ESG, co to jest i kiedy wchodzi w życie obowiązek raportowania ESG. Szczególną uwagę zwrócimy na aspekt społeczny i jego wpływ na reputację firmy. Zapraszamy do lektury!

Na czym polega raportowanie ESG i dlaczego jest tak ważne?

Raportowanie niefinansowe ESG (Environmental, Social & Governance) to proces, w którym firmy mierzą, dokumentują i komunikują informacje na temat ich wpływu na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz sposób zarządzania organizacją. Elementy te są kluczowe dla oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Raportowanie niefinansowe ESG obejmuje szeroki zakres tematów: od emisji gazów cieplarnianych, przez zarządzanie zasobami naturalnymi, po stosunki pracownicze i różnorodność, a także transparentność zarządzania i etykę biznesową.

Wprowadzenie przepisów dotyczących obowiązkowego raportowania ESG od stycznia 2024 roku, początkowo dla dużych przedsiębiorstw i spółek notowanych na giełdzie osiągających roczne przychody powyżej 170 mln zł oraz mających sumę bilansową na poziomie 85 mln zł, stanowi istotny krok w kierunku zwiększenia odpowiedzialności korporacyjnej. W kolejnych latach obowiązek ten będzie stopniowo rozszerzany na wszystkie firmy działające w Unii Europejskiej. Dlatego już teraz ważne jest, by firmy rozpoczęły przygotowania do wdrożenia odpowiednich systemów oraz strategii ESG, aby móc nie tylko sprostać wymogom, ale i wykorzystać je do budowania przewagi konkurencyjnej. W 2025 roku firmy będą musiały przedstawić pierwsze raporty za rok 2024, pokazujące, co konkretne przedsiębiorstwo robi w ramach swojej strategii ESG.

Jakie informacje powinny być w raporcie?

Raport ESG powinien zawierać szczegółowe dane na temat działań środowiskowych, takich jak redukcja emisji CO2, zarządzanie odpadami i wykorzystanie zasobów. W obszarze społecznym raport powinien opisywać działania dotyczące warunków pracy, zdrowia i bezpieczeństwa oraz inicjatywy społeczne, takie jak wsparcie lokalnych społeczności. W zakresie zarządzania, istotne są informacje o strukturze zarządu, polityce antykorupcyjnej oraz zarządzaniu ryzykiem.

Kluczowe jest, aby raporty ESG były nie tylko zgodne z przepisami, ale też autentyczne i odzwierciedlały rzeczywiste działania firmy w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządczych. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W naszym artykule zwrócimy szczególną uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu, która związana jest z bezpieczeństwem i higieną pracy, atrakcyjnością miejsca pracy dla pracowników oraz ich zdrowiem i dobrostanem. Przyjazne miejsce pracy nie tylko zmniejsza liczbę dni chorobowych, ale także zwiększa produktywność, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy.

Zacznijmy od bezpieczeństwa. Inwestowanie w dobre systemy bezpieczeństwa i regularne szkolenia BHP to nie tylko obowiązek, ale i świadectwo tego, że firma traktuje poważnie kwestię ochrony swoich pracowników. To buduje zaufanie i pokazuje, że firma jest odpowiedzialnym pracodawcą.

Kolejny ważny punkt to atrakcyjność miejsca pracy. Ten element to zdecydowanie więcej niż zapewnienie pracownikom zadowalającej pensji i dodatkowych benefitów, choć te również są ważne. Równie istotne jest stworzenie kultury pracy, która promuje szacunek, wsparcie i możliwości rozwoju. Firmy, które oferują elastyczne godziny pracy czy możliwość pracy zdalnej, są często bardziej atrakcyjne dla talentów, co pomaga w budowaniu silnych zespołów.

Zdrowie i dobrostan pracowników to trzeci kluczowy element. Dobre programy wsparcia zdrowia psychicznego, warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem i inicjatywy promujące zdrowy styl życia, jak grupowe ćwiczenia czy konkursy kroków, mogą naprawdę robić różnicę. Równie istotne są systemy oczyszczania powietrza, które mogą znacząco wpłynąć na jakość życia w miejscu pracy. Czyste powietrze nie tylko redukuje ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii, ale także poprawia koncentrację i ogólną wydajność pracowników. Wprowadzenie systemów oczyszczania powietrza to świetny przykład na to, jak firma może inwestować w zdrowie swoich pracowników, jednocześnie dbając o ich komfort. Kiedy pracownicy czują się dobrze zarówno fizycznie, jak i psychicznie, są bardziej zaangażowani w swoją pracę.

Reasumując, firmy, które naprawdę dbają o bezpieczeństwo, atrakcyjność miejsca pracy i dobrostan swoich pracowników, budują nie tylko lepszą atmosferę w miejscu pracy, ale też lepszą reputację. 

Podsumowanie

W miarę rozwoju globalnego rynku i zwiększającej się świadomości ekologicznej, firmy, które efektywnie integrują i komunikują swoje działania ESG, zdobywają przewagę konkurencyjną. Przejrzyste raportowanie nie tylko zaspokaja ciekawość inwestorów, ale przede wszystkim buduje trwałe relacje z klientami i partnerami, którzy coraz częściej poszukują marek o silnych wartościach zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo jasne i precyzyjne raporty ESG pomagają firmom w identyfikacji obszarów do poprawy, stwarzają możliwość innowacji i adaptacji do zmieniającego się świata. Firmy, które skupiają się na realnym wpływie swoich działań na środowisko i społeczeństwo, często odkrywają nowe ścieżki wzrostu i efektywności operacyjnej.

W kontekście społecznym, szczególnie istotne staje się tworzenie miejsca pracy, które nie tylko przyciąga, ale i utrzymuje talent. Inwestycje w dobrostan pracowników przekładają się na ich wydajność i zaangażowanie, co w konsekwencji wpływa na wyniki całej firmy. Dzięki temu firmy nie tylko tworzą lepsze środowisko pracy, ale również mogą poszczycić się niską rotacją pracowniczą i wysokim poziomem satysfakcji personelu. Dlatego warto zdecydować się na systemy oczyszczania powietrza od Virewall. Naszym klientom proponujemy urządzenia o najwyższej efektywności, które znacząco poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych. Systemy te nie tylko redukują poziom zanieczyszczeń, ale także eliminują alergeny i patogeny, co jest szczególnie ważne w miejscach, gdzie pracownicy spędzają wiele godzin. Czyste powietrze przekłada się na mniejszą liczbę chorób i absencji w pracy, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie produktywności.